Právní služby obhájce

Právní služby obhájce poskytujeme v následujících oblastech trestního práva, trestního práva s mezinárodním prvkem, extradice, evropského zatýkacího rozkazu a žádosti o azyl v trestním řízení. Rovněž zajišťujeme právní pomoc a zastoupení poškozených fyzických i právnických osob trestným činem, při vymáhání náhrady škody a nemajetkové újmy. […]

Trestní oznámení

Trestní oznámeníPoskytujeme právní pomoc při zpracování a podání trestního oznámení. Trestní oznámení může podat každý, kdo má zato, že byl spáchán trestný čin. Oznamovatel si musí dát ale pozor, aby se nedopustil trestného činu křivého obvinění. Proto lze doporučit pro přípravu trestního oznámení vyhledat právní pomoc kvalifikovaného advokáta. […]

Zahájení trestního stíhání

Zahájení trestního stíháníPoskytujeme právní pomoc při zahájení trestního stíhání. Převezmeme obhajobu a připravíme stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání. Učiníme provedeme veškeré potřebné úkony k zajištění obhajoby během během přípravného řízení, ale v řízení před soudem. […]

Vazba, kauce, záruka, slib, žádost o propuštění

Vazba, kauce, záruka, slib, žádost o propuštěníPoskytujeme právní pomoc obhájce v případě vazebního stíhání obviněného. K tomu, aby byl obviněný propuštěn z vazby na svobodu, využijeme všech prostředků k nahrazení vazby zárukou, peněžitou zárukou (kaucí) dohledem, předběžným opatřením nebo slibem. Podáme řádně zdůvodněné žádosti o propuštění z vazby a zajistíme obhajobu při vazebních zasedání před soudem. […]

Odvolání, dovolání

Odvolání, dovoláníPoskytujeme právní pomoc obhájce při zpracování odvolání proti odsuzujícímu rozsudku nebo při vypracování dovolání. […]

Stížnost pro porušení zákona, obnova řízení

Stížnost pro porušení zákona, obnova řízeníPoskytujeme právní pomoc obhájce při zpracování podnětu ministru spravedlnosti k podání stížnosti pro porušení zákona nebo při vypracování návrhu na obnovu řízení. […]

Zahlazení odsouzení

Zahlazení odsouzení

Poskytujeme právní pomoc obhájce při vyřízení zahlazení odsouzení. […]

Trestní stíhání právnické osoby

Trestní stíhání právnické osobyPoskytujeme právní pomoc obhájce trestního stíhání právnických osob. […]

Trestné činy daňové

Trestné činy daňovéPoskytujeme právní pomoc obhájce v rámci trestním stíhání pro trestné činy daňové, zejména v oblasti DPH. […]

Náhrada škody a nemajetkové újmy

Náhrada škody a nemajetkové újmyPoskytujeme právní pomoc vymáhání nároků na náhradu škody a nemajetkové újmy poškozeného trestným činem nebo obviněného, který byl neprávem trestně stíhán nebo umístěn ve vazbě. […]

Trestní řízení s mezinárodním prvkem

Trestní řízení s mezinárodním prvkemPoskytujeme právní pomoc obhájce v rámci trestního řízení s mezinárodním prvkem podle zákona číslo 104/2013 Sb, o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů. […]

Extradice

ExtradicePoskytujeme právní pomoc obhájce v rámci řízení o vydání cizince, nebo případně občana České republiky, za účelem trestního řízení do jiného státu. […]

Evropský zatýkací rozkaz

Evropský zatýkací rozkazPoskytujeme právní pomoc v rámci řízení o vydání občana občana České republiky nebo občana jiného státu Evropské unie za účelem trestního řízení nebo výkonu trestu do jiného členského státu Evropské unie. […]